Home / Tiến độ căn hộ Marina Tower – Thời gian bàn giao căn hộ Marina Tower

Tiến độ căn hộ Marina Tower – Thời gian bàn giao căn hộ Marina Tower

Cập nhật tiến độ căn hộ Marina Tower tháng 7 – 2017

Hiện tại, dự án Marina Tower đã ép cọc và đang bắt đầu thi công phần móng.

Tiến độ căn hộ Marina Tower tháng 7/2017

Tiến độ Marina Tower tháng 7/2017

Đang tiếp tục cập nhật

Họ tên
Điện thoại